Hvordan bli medlem i Greipstad Pistolklubb?


I GPK tar vi inn to typer nye medlemmer, nybegynnere og erfarne skyttere. Nybegynnere regnes for de som ikke eier håndvåpen fra før, erfarne skyttere er de som eier et eller flere håndvåpen. Nybegynnere kommer vanligvis inn i klubben via et sikkerhets/nybegynner kurs. Erfarne skyttere fra en annen pistolklubb innen NSF må sende inn et søknadsskjema og melde overgang til klubben. Søknadsskjema finner du KUN i klubblokalet i Nodelandshallen og kan hentes ved å henvende deg til skyteleder på en av treningsdagene eller en stevnedag.

Erfarne skyttere må evt. melde seg skriftlig ut av tidligere klubb før 31.12 det året det gjelder for ikke å måtte betale kontingent til gammel klubb. Den klubben du representerer etter 1.januar i et stevne må du representere gjennom hele det året før overgang til ny klubb kan gjennomføres. Alle økonomiske forpliktelser (f.eks ubetalte medlemsavgifter) må også være oppgjort med gammel klubb før nytt medlemskap er aktivt i ny klubb. Det er selvfølgelig anledning til å være medlem av flere klubber samtidig mot at en betaler gjeldende medlemskontingent til begge/alle. En skal alikevel kun betale NSF-avgift til ''hoved-klubben''.

Plettfri vandel er en forutsetning for medlemskap i Greipstad Pistolklubb.

Ønsker du å bli medlem kan du enten melde deg på det neste sikkerhetskurset hvis du ikke har bevis på dette fra annen klubb eller du kan møte opp på klubbens treningstider og slå av en prat mens du fyller ut et innmeldingsskjema.

 

Sikkerhetskurs (nybegynnerkurs)


Alle som vil skyte med pistol må gjennomføre og bestå et sikkerhetskurs (nybegynnerkurs). Dette kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle pistolklubber tilknyttet Norges Skytterforbund.
På dette kurset lærer man om pistolskyting generelt, men med spesiell vekt på sikkerhet:
- opptreden på skytebanen - sikker behandling av våpen - grunnleggende skyteteknikk
- skyteprogrammer – våpentyper - mm.

 

FOR FULL INFORMASJON ANGÅENDE SIKKERHETSKURS, SJEKK UT DENNE SIDEN VÅR.


Nybegynner og 6 månedersperioden


Våpenloven krever at nybegynnere skal være "aktive", dvs. delta på klubbens treninger og skyte med klubbens våpen, i 6. måneder før man kan søke om å få kjøpe sitt eget våpen. I tillegg må mann ha deltatt på 2 approberte stevner, enten bane eller feltstevne. Med approberte stevner, menes stevner som man finner i Terminlisten. I GPK setter vi grensen for å være aktiv til 17 oppmøter, som oppmøte teller all aktivitet, som treninger, stevner, dugnader osv.


Kjøp av eget våpen


Hos GPK må man ha sikkerhetskurs, deltatt på 2 valgfrie approberte stevner og ha skutt aktivt i minst 6 måneder og ha minst 17 oppmøter før man kan sende søknad til Politiet om å få kjøpe en pistol eller revolver. I tillegg må man ha fylt 21 år.
Det er Politiet som avgjør om en person skal få kjøpstillatelse eller ikke. Klubbene har liten innflytelse på denne avgjørelsen. Politiet vil sjekke vandelen til søkeren, og vil også kontakte søkerens pistolklubb for å sjekke at søkeren har fått den nødvendige opplæring, og har vært medlem i minst 6 måneder. Klubben må også ha skyting med det våpenet det søkes om på programmet. Videre legger Politiet vekt på at søkeren må ha vært "aktiv" i denne perioden.
Hvis Politiet finner alt dette i orden, vil søkeren få en kjøpstillatelse som hun/han kan ta med i våpenforretningen.

Vi vil her bemerke den 12 sikkerhetsregelen i det nye reglementet som sier at personer som av politiet ikke anses som skikket til å erverve våpen, eller av sikkerhetsmessige grunner har fått inndratt sine våpen eller tilbakekalt sine våpenkort, ikke kan delta på klubbens kurs, treninger eller konkurranser.


Begrepene "aktiv skytter" og "behov"


Det legges mer og mer vekt på at en skytter som søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, skal være "aktiv". Det betyr at skytteren må delta jevnlig i trening og konkurranser, og må kunne dokumentere dette overfor Politiet. Hvis en skytter ikke har skutt verken på trening eller i konkurranser lang tid forut for at hun/han søker om å få kjøpe et våpen, kan søknaden bli avslått eller avgjørelsen bli utsatt, inntil skytteren kan dokumentere "aktivitet" igjen. Dette henger nøye sammen med "behovet" for å eie et våpen. Hvis ikke skytteren er aktiv i trening eller konkurranser, så har hun/han heller ikke noe behov for å eie et våpen. Enkelt og greit!

Kjøpstillatelse kontra bæretillatelse


Disse to begrepene blandes ofte sammen, ikke minst i media. Når man søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, så angir man hva man skal bruke den til. Det eneste bruksområdet som aksepteres i Norge, er "trening og konkurranser". Man får dermed kun eie et våpen som skal brukes til sportsskyting.
"Bæretillatelse" er det ingen andre enn Politiet som får i Norge. Man har ikke lov til å bære skytevåpen i Norge, annet enn på jakt, og for transport til og fra skytebanen. Pistol og revolver er ikke tillatt brukt til jakt i Norge, så her er det kun transport til og fra skytebanen som gjelder. Det er strenge regler for hvordan våpenet skal transporteres. Det er bl.a. ikke tillatt å transportere et våpen innenfor rekkevidde fra sete du sitter i.
Når man ser i avisen at en eller annen hadde bæretillatelse for en pistol, så kan man være 99.9 % sikker på at det er en " eietillatelse " for trening og konkurranse det dreier seg om, og ikke noen reell bæretillatelse.

 

Hva koster det å begynne med pistolskyting?


Ett sikkerhetskurs i GPK koster kr.700,-. 
Medlemskontingenten er:
kr. 950,- pr. år for Hovedmedlem

kr. 500,- for familiemedlemmer

Medlemskontingentene inkluderer avgifter til Norges Skytterforbund (300,-) og Vest Agder Skytterkrets (50) + Magasinet Skytternytt som kommer ut 6 ganger pr. År.
Utgifter utover dette, vil de første 6 månedene hovedsakelig være ammunisjon og leie av våpen på trening.

Man bør også skaffe seg sitt eget hørselvern og skytebriller.

                                                 

Aldersgrenser i Greipstad PK

13 – 16 år skyter i ungdomsklassene U14 og U16, ha med foresatte på alle treninger og konkurranser, foresatte være medlemmer i klubben. Skyter kun kaliber .22. Kan ikke eie egne våpen.

17 – 20 år skyter i juniorklasse. Skyter våpen i alle kaliber. Kan ikke eie egne våpen.

Over 21 år skyter i voksne klasser avhengig av ferdigheter, kjønn og alder. Skyter våpen i alle kaliber. Kan eie egne våpen.
Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Greipstad Pistolklubb

Postadresse: Fagermoen 11a, 4645 Nodeland

Besøksadresse: Nodelandshallen, Nye Kirkeveg 26, 4645 Nodeland

Kontakt

post@greipstadpistolklubb.no

Innhold © Greipstad Pistolklubb. Webdesign ©2023 av Web Norge