greipstad pistolkubb skytebane


På bakgrunn av den pågående pandemien og den nylige oppblomstringen av smitte i landet har vi besluttet å avlyse stevner og treninger. Dette berører i første omgang våre stevner i uke 46, tirsdag 10.nov og torsdag 12.nov. Vi anser situasjonen for uoversiktlig til at vi med god samvittighet kan gjennomføre stevner og treninger.

Alle organisterte treninger etter standplasslista er da avlyst!

Det er tillatt med egentrening i hallen og på Stemtjønn. Skyttere er selv ansvarlig for å overholde 1 meters avstand og de ellers gjeldende smittevernregler definert av Folkehelseinstituttet

Dette gjelder fra og med mandag 9.nov og til ny beskjed kommer.

Hilsen

Styret
Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Greipstad Pistolklubb

Postadresse: Fagermoen 11a, 4645 Nodeland

Besøksadresse: Nodelandshallen, Nye Kirkeveg 26, 4645 Nodeland

Kontakt

post@greipstadpistolklubb.no

Innhold © Greipstad Pistolklubb. Webdesign ©2023 av Web Norge