Uncategorised

  Hvem kan bli medlem i GPK

  Hvem kan bli medlem i Greipstad Pistolklubb
  I GPK tar vi inn to typer nye medlemmer, nybegynnere og erfarne skyttere. Nybegynnere er de som ikke eier håndvåpen fra før, erfarne skyttere er de som eier et eller flere håndvåpen. Nybegynnere kommer vanligvis inn i klubben via et sikkerhets/nybegynner kurs. Erfarne skyttere må sende inn et søknadsskjema og melde overgang til klubben.

  Sikkerhetskurs (nybegynnerkurs) 
  Alle som vil skyte med pistol må ta et sikkerhetskurs (nybegynnerkurs). Dette kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle pistolklubber tilknyttet Norges Skytterforbund.
  På dette kurset lærer man om pistolskyting generelt, men med spesiell vekt på sikkerhet:
  - opptreden på skytebanen - sikker behandling av våpen - grunnleggende skyteteknikk
  - skyteprogrammer – våpentyper - mm.
  Ett sikkerhetskurs er på ca. 6 timer, og holdes på en ettermiddag/kveld. I tillegg får man oppfølging på skytebanen, spesielt på mandagen som er nybegynnerdag (se treningstider).

  Greipstad pk arrangerer normalt 3 sikkerhetskurs i året. (vinter, vår og høst.)

  Hvis man kan dokumentere at man har tilsvarende opplæring i pistolskyting fra andre klubber, politiet, forsvaret, etc., trenger man ikke å gjennomgå ett nytt kurs for å begynne å skyte i GPK. Men som oftest er det nødvendig med nytt kurs hvis man har opplæring fra politi og forsvar, fordi slik opplæring ikke gir tilstrekkelig kunnskap om sportsskyting.


  Nybegynner og 6 månedersperioden
  Våpenloven krever at nybegynnere skal være "aktive", dvs. delta på klubbens treninger og skyte med klubbens våpen, i 6. måneder før man kan søke om å få kjøpe sitt eget våpen. I tillegg må mann ha deltatt på 2 approberte stevner, enten bane eller feltstevne. Med approberte stevner, menes stevner som man finner i Terminlisten. I GPK setter vi grensen for å være aktiv til 17 oppmøter, som oppmøte teller all aktivitet, som treninger, stevner, dugnader osv.


  Kjøp av eget våpen
  Hos GPK må man ha sikkerhetskurs, deltatt på 2 valgfrie approberte stevner og ha skutt i minst 6 måneder og ha minst 17 oppmøter før man kan sende søknad til Politiet om å få kjøpe en pistol eller revolver. I tillegg må man ha fylt 21 år.
  Det er Politiet som avgjør om en person skal få kjøpstillatelse eller ikke. Klubbene har liten innflytelse på denne avgjørelsen. Politiet vil sjekke vandelen til søkeren, og vil også kontakte søkerens pistolklubb for å sjekke at søkeren har fått den nødvendige opplæring, og har vært medlem i minst 6 måneder. Klubben må også ha skyting med det våpenet det søkes om på programmet. Videre legger Politiet vekt på at søkeren må ha vært "aktiv" i denne perioden.
  Hvis Politiet finner alt dette i orden, vil søkeren få en kjøpstillatelse som hun/han kan ta med i våpenforretningen.

  Begrepene "aktiv skytter" og "behov"
  Det legges mer og mer vekt på at en skytter som søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, skal være "aktiv". Det betyr at skytteren må delta jevnlig i trening og konkurranser, og må kunne dokumentere dette overfor Politiet. Hvis en skytter ikke har skutt verken på trening eller i konkurranser lang tid forut for at hun/han søker om å få kjøpe ett våpen, kan søknaden bli avslått eller avgjørelsen bli utsatt, inntil skytteren kan dokumentere "aktivitet" igjen. Dette henger nøye sammen med "behovet" for å eie ett våpen. Hvis ikke skytteren er aktiv i trening eller konkurranser, så har hun/han heller ikke noe behov for å eie ett våpen. Enkelt og greit!

  Kjøpstillatelse kontra bæretillatelse
  Disse to begrepene blandes ofte sammen, ikke minst i media. Når man søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, så angir man hva man skal bruke den til. Det eneste bruksområdet som aksepteres i Norge, er "trening og konkurranser". Man får dermed kun eie ett våpen som skal brukes til sportsskyting.
  "Bæretillatelse" er det ingen andre enn Politiet som får i Norge. Man har ikke lov til å bære skytevåpen i Norge, annet enn på jakt, og for transport til og fra skytebanen. Pistol og revolver er ikke tillatt brukt til jakt i Norge, så her er det kun transport til og fra skytebanen som gjelder. Det er strenge regler for hvordan den skal transporteres. Det er bl.a. ikke tillatt å transportere ett ladd våpen.
  Når man ser i avisen at en eller annen hadde bæretillatelse for en pistol, så kan man være 99.9 % sikker på at det er en " eietillatelse " for trening og konkurranse det dreier seg om, og ikke noen reell bæretillatelse.

  Hva koster det å begynne med pistolskyting?
  Ett sikkerhetskurs i GPK koster kr.500,-. 
  Medlemskontingenten er:
  kr. 950,- pr. år for Hovedmedlem

  kr. 450,- for familiemedlemmer

  Medlemskontingentene inkluderer avgifter til Norges Skytterforbund (300,-) og Vest Agder Skytterkrets (50) + Magasinet Skytternytt som kommer ut 6 ganger pr. År.
  Utgifter utover dette, vil de første 6 månedene hovedsakelig være ammunisjon og leie av våpen på trening.

  Man bør også skaffe seg sine egne hørselvern og skytebriller.

                                                   

  Aldersgrenser i Greipstad  PK

  13 – 16 år skyter i ungdomsklassene U14 og U16, ha med foresatte på trening og konkurranser, foresatte være skyttere. Skyter kun kaliber .22. Kan ikke eie egne våpen.

  17 – 20 år skyter i juniorklasse. Skyter våpen i alle kaliber. Kan ikke eie egne våpen.

  Over 21 år skyter i voksne klasser avhengig av ferdigheter, kjønn og alder. Skyter våpen i alle kaliber. Kan eie egne våpen.

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper