Nyheter

Resultatene fra spørreundersøkelsen og styrets respons

I slutten av september 2021 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer. Den ble forhåndsannonsert og sendt ut til alle medlemmer på e-post i slutten av oktober og var åpen for svar ut hele oktober 2021. 

Resultatene er nå klare og kan lastes ned som et eget dokument.

Last ned dokumentet her.

Styret ønsker å takke for alle som deltok og som tok tid til å svare. Styret i Greipstad Pistolklubb har også sammenfattet sitt tilsvar og respondert på saker fra spørreundersøkelsen som styret mener er relatert til Greipstad Pistolklubb.

Last ned styrets respons her.