Nyheter

E-post fra NIF ang utmelding

Det viser seg at et større antall medlemmer har mottatt e-post fra NIF om at de er utmeldt av Greipstad Pistolklubb. Årsaken er foreløpig ukjent, men dette er antakeligvis en feil i forbindelse med utsendelser av ny kontingent fra det nye medlemsregisteret. Klubben jobber med saken og retter eventuelle feil.

 

Styret