Nyheter

  Tradisjonen tro begynner vi sesongen med puss av klubbvåpen den første mandagen etter sommererferien. Det blir en sosial kveld i Nodelandshalle

  Bli med på dugnad i Nodelandshallen fra og med 10.08 t.om 12.08 fra klokken 17:00 da vi skal tømme blyfanget for bly og sette opp nye plater. H

  Vi er varslet av e-verket at de kommer på Stemtjønn torsdag 25. ELLER fredag 26. juni for å gjøre noen målinger/tester i strøm-masta ved 25

  Nybegynner-treningen er i gang igjen om mandagene. Retningslinjene angående korona-situasjonen åpner nå for utlån av klubbvåpen. Følg instr

  Kjære medlemmer!

  Etter noen diskusjoner i styret har vi noen presisieringer.

  Alle klubbene og skytterlag på Stemtjønn har fåt

  Inntil ny informasjon blir gitt er nå altså 25-meters banen på Stemtjønn åpen for egentrening i grupper på inntil 5 personer. Vi har ikke s

  Det er kommet en presisering fra Vest Agder Skytterkrets som angår oss alle. Les nøye brevet nedenfor og respekter innholdet. I Greipstad Pisto

   

  Vi har fått beskjed fra vaktmesteren at alarmen i Nodelandshallen nå er på døgnet rundt. Det betyr at det inntil videre ikke er mu

  Styret

  Verv i Greipstad Pistolklubb

  Leder: Frank Stanley Aanensen
  Nest-leder: Jan Ivar Ingebrethsen
  Kasserer: Harald Breland
  Styremedlem: Kai Lasse Falla 
  Styremedlem:  Jan Olav Furuborg
  Styremedlem: Siri Salvesen Nygård
  Vara: Steinar Omdal
   
  Felles e-post adresse til styret: styret@greipstadpistolklubb.no

  Andre verv i klubben.
  Banemester: Bjørnar Amundsen

  Stevnekomite
  Medlem:  Jan Olav Furuborg
  Medlem: Ingunn Edvardsen
  Medlem: Tore Solberg 
   
  Felles e-post adresse til stevnekomiteen: stevnekomite@greipstadpistolklubb.no
   
  Webansvarlig: Jarl-Edvind Edvardsen
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper