Nyheter

  Greipstad Pistolklubb har inngått en midlertidig avtale med Norsk Reserveoffiserers Forbund (NROF), avdeling Kristiansand. Dette så lenge Kjevi

  Kommunen skal inn i området igjen å drive med målinger i forbindelse med reguleringen av Stemtjønn skytebaner. Hele pistolområdet, 25meteren

  Greven er AVLYST

   

  I samarbeid med Vennesla Pistolklubb har vi besluttet å avlyse feltstevnet GREVEN på Sandrip 25.april.

  Hurtig-stevnene våre i Nodelandshallen 16 og 18 mars er avlyst.

  Det viser seg at et større antall medlemmer har mottatt e-post fra NIF om at de er utmeldt av Greipstad Pistolklubb. Årsaken er foreløpig ukje

  Det er fortsatt ikke mulig for oss å avholde stevner. Stevnene i Nodelandshallen - hurtig fin 2. og 4. mars samt NAIS-stevnene lørdag 6/3 er de

  Stevnene i Nodelandshallen 16 og 18 februar er utsatt. Vi beklager sen oppdatering. Stevnene er i første omgang utsatt og flyttet til 2 og 4 mar

  Stevnene våre i fin- og grovpistol 2. og 4 februar er avlyst pga den pågående corona-situasjonen. Terminlista vil bli oppdatert.

  Hurtigstevnene våre 19 og 21 januar er AVLYST pga den pågående corona-situasjonen. Terminlista blir oppdatert mandag kveld.

  Stemtjønn er stengt for skyting tirsdag 5. januar og onsdag 6. januar da det skal utføres målinger og vurderinger av kommunen i forhold til om

  Styret

  Verv i Greipstad Pistolklubb

  Leder: Frank Stanley Aanensen
  Nest-leder: Jan Ivar Ingebrethsen
  Kasserer: Harald Breland
  Styremedlem: Kai Lasse Falla 
  Styremedlem:  Jan Olav Furuborg
  Styremedlem: Siri Salvesen Nygård
  Vara: Steinar Omdal
   
  Felles e-post adresse til styret: styret@greipstadpistolklubb.no

  Andre verv i klubben.
  Banemester: Bjørnar Amundsen

  Stevnekomite
  Medlem:  Jan Olav Furuborg
  Medlem: Ingunn Edvardsen
  Medlem: Tore Solberg 
   
  Felles e-post adresse til stevnekomiteen: stevnekomite@greipstadpistolklubb.no
   
  Webansvarlig: Jarl-Edvind Edvardsen